Zdrowie

„Ważniejsze jest poznać jaki człowiek ma chorobę, niż jaką chorobę ma człowiek”

»Sir William Osler

Organizmem człowieka sterują silne procesy samoregulacji. Poznanie tych procesów umożliwia nam kontrolę stanu zdrowia i daje poczucie pewności. Zamiast koncentrować się na objawach staramy się dotrzeć do przyczyn – ponieważ interesują nas trwałe efekty zdrowotne a poznanie przyczyn umożliwia zapobieganie chorobom. Dlatego zaangażowanie chorego w proces powrotu do zdrowia jest tak ważne a kluczową rolę odgrywa jego wiedza – a więc samokształcenie.

Zdrowie to nie brak wirusów i bakterii. Mikroby nie są w stanie wywołać choroby, dopóki nie dojdzie do zaburzenia równowagi wewnętrznego środowiska organizmu. Są one zawsze obecne w naszym organizmie – część z nich jest absolutnie niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. To nie obecność wirusów czy bakterii wywołuje chorobę; to osłabienie lub zaburzenie prawidłowych funkcji organizmu wyzwala chorobotwórcze działanie mikroorganizmów.

    Przywrócenie równowagi funkcjonowania organizmu jest powrotem do zdrowia.
  • Co warunkuje prawidłowe funkcjonowanie organizmu?
  • Jakie czynniki decydują o zdrowiu?
  • Co to jest system odporności i jak wspierać jego funkcjonowanie?
  • W jaki sposób żywność wpływa na zdrowie?
  • Czy syntetyczne witaminy i minerały działają tak samo jak naturalne?

Na powyższe pytania staramy się odpowiedzieć podczas spotkań Akademii Zdrowia.