Żywność a zdrowie

Przez tysiące lat ludzie zauważyli, że żywność wpływa na zdrowie. Człowiek starał się żyć w równowadze ze środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym wyczuwając, że poprzez łamanie tej delikatnej zależności (zasad) staje się nieszczęśliwy i chory. Jednak w ostatnim stuleciu zapomniano o wielowiekowej tradycji. Żywność zeszła do roli „wypełniacza” jelit. Dawne przekazy, które dowodziły, że żywność ma istotny wpływ na nasze zdrowie, zeszły na dalszy plan .

Jednak coraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać znaczenie żywienia dla naszego zdrowia, a naukowcy stale odkrywają w pokarmach składniki zapobiegające chorobom.

Na przełomie XIX i XX wieku rozwój nauk diagnostycznych pozwolił na wykrycie i klasyfikacje związków biochemicznie czynnych, które są konieczne dla właściwego rozwoju i funkcjonowania ludzkiego organizmu. Awitaminozy (choroby spowodowane niedoborem witamin) występowały bardzo często i są dzisiaj powszechne mimo stosowania syntetycznych suplementów.

Składniki odżywcze są to związki występujące w produktach spożywczych zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego, które po spożyciu ulegają strawieniu i przyswojeniu (wyjątek stanowi błonnik, który jest nieprzyswajalny przez organizm człowieka).
Składniki te budują ustrój ludzki. Organizm człowieka zawiera: około 20 % białka, 10-15 % tłuszczu, 1 % węglowodanów, 4-5 % składników mineralnych. Największy odsetek stanowi woda, około 65 %.
Ocenia się, że ustrój ludzki do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje około 60 składników w tym, co najmniej 40 zalicza się do tzw. niezbędnych. Oznacza to, że muszą one być dostarczone z pożywieniem i ich niedobory skutkują powstaniem chorób. Pozostałe składniki mogą powstać w organizmie. Substratem do ich syntezy są związki dostarczane z zewnątrz.

Do składników niezbędnych zaliczamy m. in.:

aminokwasy, kwasy tłuszczowe, naturalne witaminy, bioflawonoidy, minerały, błonnik , bakterie jelitowe.

Powstaje pytanie czy sama żywność jest w stanie dostarczyć niezbędnych składników odżywczych. Oraz jak rozpoznać niedobory skladników odżywczych.

Z pomocą przychodzi nam analiza biochemiczna tkanek. Na jej podstawie:

  • Można określić swój własny profil metaboliczny (generalnie wszystkie choroby są chorobami metabolicznymi), ustalić co jest przyczyną zaburzeń metabolicznych.
  • Możliwość określenia aktywności i kondycji poszczególnych organów i gruczołów które współpracują ze sobą.
  • Możemy ocenić stopień akumulacji pierwiastkami toksycznymi, jaki wpływ mają i czy potrafimy wyprowadzić je na zewnątrz i zneutralizować.
  • Możemy określić tolerancje pokarmowe, jak tolerujemy białka, węglowodany, tłuszcze.
  • Możemy określić wzorce stresu psychicznego.
  • Możemy określić stan autonomicznego systemu odpornościowego.
  • Badanie wskaże nam stan panujący w organizmie. Nie na przestrzeni krótkiego okresu – jak w przypadku badania krwi odzwierciedlającego aktualny stan – ale w dłuższym okresie czasu.

Podsumowując, analiza biochemiczna tkanek pokazuje nam, co mamy zrobić aby zmienić nasze nawyki, tendencje i trendy żywieniowe tak, aby ta zmiana skutkowała lepszym stanem zdrowia.